Menu

Ons onderwijs

DSCF6139 highres

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Actief spelen, leren en werken. Dat hoort bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Kinderen leren zelf ontdekken, keuzes maken, conclusies trekken, problemen oplossen en nadenken over wat ze doen. Als community of learners leren wij van en met elkaar, op weg naar de volgende stap in ontwikkeling. Betekenisvolle activiteiten sluiten aan bij de werkelijkheid van kinderen. Zo wordt duidelijk waaróm zij leren.

  • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
  • Kinderen waarderen met hun eigen inbreng.
  • Leren van en met elkaar.
  • Betrokkenheid bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën.
  • Nadenken over eigen handelen en zelf problemen oplossen.
  • De wereld om je heen ontdekken en leren begrijpen.
  • Leren in rijke hoeken, aan de hand van thema’s.
  • Experiment, onderzoek of bezoek buiten de school.
  • Ontdekken wat de volgende stap in leren is.
DSCF6407 highres

Talentmoment

Tijdens het Talentmoment komen we bij elkaar om elkaar te laten zien waar we van gaan stralen. Iedereen van onze school laat zijn of haar talent aan elkaar zien. Dit is bijvoorbeeld een muzikaal optreden, voorlezen, dansen of totaal iets anders. Op deze manier laten we kinderen nadenken over wat hun talent is en hoe ze dat willen laten zien. Tijdens de Talentmomenten komen onze kernwaarden vertrouwen, positiviteit en talentontwikkeling samen.

DSCF6378 highres

Lipdub en film

Kinderen en leerkrachten van De Diamant zijn heuse filmsterren! Zij spelen de hoofdrol in de lipdub en film die zijn gemaakt over ontwikkelingsgericht onderwijs op Het Kristal. Geniet mee!

Start de lipdub

Start de film!

DSCF6079 highres

Begeleiding hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. 

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht. Het beleid rondom hoogbegaafdheid wordt op Het Kristal verder uitgewerkt onder leiding van een externe deskundige. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de schoolleiding.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op Diamant het Kristal, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Plan