Menu

Onze missie & visie

DSCF6041 highres

Onderwijsvisie

Wij voelen ons geïnspireerd door de tekst van Nelson Mandela: 'We zijn allemaal bedoeld om te schitteren'. 'Durf te stralen' is daarom de basis voor ons schoolmotto: 'De Diamant laat kinderen stralen'.

Ons onderwijs richt zich niet alleen op het ontwikkelen van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, creatieve en culturele vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de persoonsontwikkeling van kinderen. Onze school sluit aan bij de tijd waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs en helpen we de kinderen om eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces. Zij leren zelfstandig te handelen, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag en handelen. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles wat wij doen.
  • Talentontwikkeling
  • Vertrouwen
  • Positiviteit
Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talent, ieder kind is anders. Wij richten ons op dat talent en op waar een kind goed in is. Ieder kind ontwikkelt zich in een voorspelbare volgorde, maar wel in een eigen tempo. Ook daar stemmen we op af, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.

Vertrouwen

Onze basis is vertrouwen. Wij ondersteunen de keuzes van kinderen en werken samen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij vinden verbinding maken met jezelf, elkaar en met wie en met wat je leert voorwaarde voor welbevinden en betrokkenheid.

Positiviteit

Wij merken het elke dag: ervaart een kind verbondenheid en vertrouwen, dan krijgt het groeikracht, levenszin én ‘leerzin’. Op De Diamant staat een positieve benadering voorop: wat gaat wél goed, wat lukt wél en hoe versterk je jouw talent?

DSCF6210 highres

Werkelijkheidsnabij onderwijs

Door te leren in en van ‘echte’ situaties en omgevingen, wordt leren leuker en logischer. Dat doen we binnen school, maar ook erbuiten in de natuur of via een kijkje bij een bedrijf. Thematisch werken vind je ook in ons onderwijsconcept terug. Door aan zo’n thema allerlei leerdoelen en vakken te koppelen, gaat de lesstof veel meer leven voor kinderen.

Ons onderwijsconcept heeft ook een eigen ‘leerplek’ waar kinderen hun talenten in de praktijk oefenen: een winkel, een studio, een patiotuin of de ‘groene’ omgeving. Ze solliciteren op een baan, brainstormen, schrijven, fotograferen, tekenen en filmen.

DSCF6062 highres

Eigenaarschap

Kinderen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en leren zelf plannen. Moeilijk? Soms wel, maar alles kun je leren! Op De Diamant kennen we geen rapporten, maar portfolio’s. De inhoud maken we samen met kinderen. We gaan in gesprek met kind en ouders: Wat ging goed, wat was moeilijk, ben je tevreden? Een selectie van het werk komt in het portfolio, net als de uitslagen van de IEP-toetsen en een ontwikkelingsgrafiek.

Door te leren reflecteren op je eigen denken, doen en leren, ontdek je waar je talent ligt en hoe je dat kunt laten groeien. Daar helpen wij kinderen natuurlijk bij, zodat zij eigenaarschap ontwikkelen. Zelfstandig werken vindt plaats gedurende de dag en vooral tijdens het werken aan de thema's. Kinderen werken soms individueel, maar ook in groepjes en leren het werk zelf te plannen via weektaken.